Visualbook

Visualbook

Barvy značky

 colors

Hlavní barvy

Main colors

Většina pozadí by měla být bílá,
 ve druhém sledu pak tmavá nebo šedá.

Modrou ve velké ploše používáme jenom po pečlivém zvážení. Na lidi může působit jako ajťácká modrá, když spadnou Windows.

Žlutým podbarvením zvýrazňujeme informace v textu. Zvýrazňovač nepoužíváme pro dlouhé části textů, jde spíše o grafický prvek.

Žlutou barvu nepoužíváme jako barvu písma. Modrou barvou píšeme jen ve výjimečných případech, v asociaci se značkou Česko.Digital.

Most of the background should be white, in the second sequence dark or gray.

We use blue in a large area only after careful consideration. It can look like human blue when people fall out of windows.

Yellow highlighting the information in the text. We do not use the highlighter for long parts of texts, it is rather a graphic element.
We do not use yellow as the font color. We write in blue only in exceptional cases, in association with the Česko.Digital brand.

Blue
HEX
#0000FF
RGB rgb(0,0,255)
CMYK 88-77-0-0
Yellow
HEX
#FFF6A3
RGB rgb(255,246,163)
CMYK 2-0-44-0

Poměry barev

Color ratio

Orientační proporční používání barev v rámci vizuálního stylu.

Proportional use of colors within the visual style.

Doplňkové barvy

Additional colors

Šedá se hodí na vedlejší, doplňkové informace.

Gray is suitable for secondary, additional information.

Black

#080831

Dark Gray

#47475B

Gray

#A9A9B1

Light Gray

#F9F9F9

Barevné režimy

Color modes

Barevné režimy definují, jakou barevnost vybíráme pro logo, abychom docílili správného zobrazení jak na obrazovkách, tak v tisku.

Color modes define the color scheme we choose for the logo to achieve the correct display on both screens and in print.

Barevný režim
Co je to?
Příklad zápisu
Použití
HEX Ekvivalent RGB (hexadecimální) #000000
WEBHTMLCSS
RGB Barevný prostor obrazovek rgb(100, 100, 100)
WEBHTMLCSS
CMYK
Barevný prostor pro tiskárny
10-10-10-10
TISK
Pantone
Přímé namíchané barvy pro tisk
1100 C
TISK
Color mode
What is it?
Example
Usage
HEX RGB equivalent (hexadecimal)
#000000
WEBHTMLCSS
RGB Color space for screens
rgb(100, 100, 100)
WEBHTMLCSS
CMYK
Color space for print
10-10-10-10
PRINT
Pantone
Direct colors for printing
1100 C
PRINT

Volba barevného režimu pro jakékoliv logo

Color mode for any logo

Vhodný barevný režim loga:
RGB logo
CMYK logo
Pantone logo
Logo bude na obrazovce (web, mobil, prezentace…)


Logo bude v tisku (vizitka, leták…)


Suitable logo color mode:
RGB logo
CMYK logo
Pantone logo
The logo will be on the screen (web, mobile, presentation…)


The logo will be printed (business card, leaflet…)