Visualbook

Visualbook

Jak psát název značky

Naming

Společnost

Company

Název firmy včetně právní formy uvádíme na oficiálních dokumentech. Používáme jej také v případech, kdy posíláme oficiální adresu společnosti. Všude jinde používáme zjednodušený marketingový zápis.

The name of the company, including the legal form, is stated on official documents. We also use it in cases where we send the official address of the company. Elsewhere, we use simplified marketing notation.

Právní název Marketingový zápis
Česko.Digital, z. ú. Česko.Digital
Legal name Promotion name
Česko.Digital, z. ú. Česko.Digital

Česko.Digital

Česko.digital
Česko Digital
Česko digital

Zkratka názvu

Name abbreviation

č.d

Č.D
c.d

Webová adresa

Web

cesko.digital

www.cesko.digital