Visualbook

Visualbook

Loga

Logos

Stáhni si vhodnou verzi loga s ohledem na plánované použití.

Download the appropriate logo version for your intended use.

Písma

Typography

Nainstaluj si písma, která vytváří a definují vizuální styl značky.

Install fonts that create and define the visual style of the brand.

Barvy

Colors

Používej naše firemní barvy pro digitální obrazovky i tiskové aplikace.

Use our company's colors for digital screens and printing applications.

Psaní názvů
Naming

Ověř si správné zápisy značky. Aplikuj vhodný název www adresy.

Check the correct entries of. Apply a suitable www address name.

Fotografie Česko.Digital
Česko.Digital photos

Prohlédni si fotografie komunity.

See photos of the community.

Prezentace Česko.Digital
Presentation Česko.Digital

Prezentuj ve vizuálním stylu Česko.Digital.

Present in the visual style of Česko.Digital.

Potřebuješ poradit?
Need help?

Kontaktuj naše PR oddělení:

Contanct our PR department: