Visualbook

Visualbook

Loga

Logos

Stáhněte si vhodnou verzi loga s ohledem na plánované použití.

Download the appropriate logo version for your intended use.

Písma

Typography

Nainstalujte si písma, která vytváří a definují vizuální styl značky.

Install fonts that create and define the visual style of the brand.

Barvy

Colors

Používejte naše firemní barvy pro digitální obrazovky i tiskové aplikace.

Use our company's colors for digital screens and printing applications.

Psaní názvů
Naming

Ověřte si správné zápisy značky. Aplikujte vhodný název www adresy.

Check the correct entries of. Apply a suitable www address name.

Prezentace Česko.Digital
Presentation Česko.Digital

Prezentujte ve vizuálním stylu Česko.Digital.

Present in the visual style of Česko.Digital.

Potřebujete poradit?
Need help?

Kontaktujte naše PR oddělení:

Contanct our PR department: